Ekonomicko-organizačné poradenstvo

Spoločnosť vykonáva komplexné poradenstvo pri transformáciách spoločnosti, predajoch podnikov resp. časti podnikov, zmenách právnej formy spoločnosti, nepeňažných vkladoch do podnikov podľa ustanovení Obchodného zákonníka a to najmä z hľadiska účtovných, daňových a základných právnych aspektov predmetných transakcií.

Pre túto činnosť je spoločnosť odborne vybavená v spoločnosti pracujúcimi audítormi, daňovými poradcami a asistentmi audítora a má túto činnosť zapísanú v predmete podnikania.

Odborní pracovníci majú pre túto činnosť absolvované doplňujúce formy právnického vzdelania a spoločnosť spolupracuje s tromi právnymi kanceláriami, ktoré môžu zabezpečiť právnu stránku predmetných transakcií. Spoločnosť A P X, k.s. je však schopná pri týchto transakciách spolupracovať aj s právnymi kanceláriami, ktoré využíva klient realizujúci predmetnú transakciu.

Cena za poskytnuté poradenstvo je stanovená dohodou na základe zložitosti, rozsahu a časovej náročnosti predmetnej transakcie.