Kontakt

APX, k. s.,
Hliny 1299/122
017 01 Považská Bystrica

IČO: 360 12 734

Číslo licencie SKAU: 118
Osvedčenie SKDP č. 19/96, Znalecká organizácia ev. č. MSSR č. 900110
Zapísaná v Obchodnom registri súdu Trenčín, Oddiel: Sr, Vložka číslo: 119/R

Audítorská činnosť, Daňové a účtovné poradenstvo, Ekonomické a organizačné poradenstvo, Znalecká činnosť – Oceňovanie a hodnotenie podnikov

E-mail:
apx@apx.sk

Telefón:
00421-42-4328091

Fax, telefón:
00421-42-4328092