Účtovné poradenstvo

Spoločnosť A P X, k.s. poskytuje tiež účtovné poradenstvo pre podnikateľské subjekty a účtovné jednotky z nepodnikateľských sektorov. Ide len o také subjekty, v ktorých spoločnosť nevykonáva audítorskú činnosť pri overovaní účtovnej závierky, resp. zákazky na preverenie, uisťovacie a súvisiace služby.

Pre túto činnosť je spoločnosť odborne vybavená v spoločnosti pracujúcimi audítormi a asistentmi audítora resp. spolupracujúcimi externými odborníkmi.

Cena za poskytnuté poradenstvo je stanovená dohodou v nadväznosti na spôsob jeho poskytnutia (paušál pri pravidelnej poradenskej činnosti resp. hodinová sadzba pri ad hoc poskytnutom poradenstve).