APX

APX, k. s., Hliny 1299/122, 017 01 Považská Bystrica
IČO: 360 12 734, číslo licencie SKAU: 118
Zapísaná v Obchodnom registri súdu Trenčín, Oddiel: Sr, Vložka číslo: 119/R


Na www stránke našej audítorskej spoločnosti sa momentálne pracuje.Kontakt:
APX, k. s., Hliny 1299/122, 017 01 Považská Bystrica
IČO: 360 12 734
Tel.: 042/432 80 91
Fax: 042/432 80 92
apx@apx.sk

Správa o transparentnosti za rok 2016

Stiahnite si:
PDF (810 KB)

Správa o transparentnosti za rok 2015

Stiahnite si:
PDF (805 KB)


Správa o transparentnosti za rok 2014

Stiahnite si:
PDF (810 KB)


Správa o transparentnosti za rok 2013

Stiahnite si:
PDF (2,4 MB)

 

Staršie správy o transparentnosti:sprava